Montaż

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymać od nas informacje dotyczące promocji i specjalnych ofert handlowych zostaw swój e-mail.

Montaż

Montaż dokonuje się w oparciu o plan wykonywany przez program. W zależności od ciężaru wiązarów, wysokości budynków, możliwości dojazdu itp. montuje się konstrukcję ręcznie lub z użyciem dźwigu. Typową więźbę na domu jednorodzinnym montuje się z reguły w ciągu 1-2 dni. Wymiary poszczególnych elementów konstrukcji mogą uniemożliwiać ich transport lub też wymagać specjalistycznych środków przewozu, co pociągać może za sobą wysokie koszty. Z tych względów system prefabrykacji przewiduje możliwość podziału wiązarów.